Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk
 1. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 1 - Elstrømbrua
  Takst utenom rushperiode (lett/tung): 17 / 27
  Takst i rushperiode (lett/tung): 23 / 38
 2. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 2 - Klostergata
  Takst utenom rushperiode (lett/tung): 17 / 27
  Takst i rushperiode (lett/tung): 23 / 38
 3. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 3 - Hesselbergsgate
  Takst utenom rushperiode (lett/tung): 17 / 27
  Takst i rushperiode (lett/tung): 23 / 38
 4. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 4 -Menstadbrua
  Takst utenom rushperiode (lett/tung): 17 / 27
  Takst i rushperiode (lett/tung): 23 / 38
 5. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 5 - Borgestadalleen
  Takst utenom rushperiode (lett/tung): 17 / 27
  Takst i rushperiode (lett/tung): 23 / 38
 6. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 6 - Borgestad kirke
  Takst utenom rushperiode (lett/tung): 17 / 27
  Takst i rushperiode (lett/tung): 23 / 38
 7. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 7 - Sannivegen
  Takst utenom rushperiode (lett/tung): 17 / 27
  Takst i rushperiode (lett/tung): 23 / 38
 8. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 8 - Lensmannsdalen
  Takst utenom rushperiode (lett/tung): 17 / 27
  Takst i rushperiode (lett/tung): 23 / 38
 9. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 9 - Bjørntvedtvegen
  Takst utenom rushperiode (lett/tung): 17 / 27
  Takst i rushperiode (lett/tung): 23 / 38
 10. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 10 - Vallermyrene
  Takst utenom rushperiode (lett/tung): 17 / 27
  Takst i rushperiode (lett/tung): 23 / 38
 11. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 11 - Deichmannsgate
  Takst utenom rushperiode (lett/tung): 17 / 27
  Takst i rushperiode (lett/tung): 23 / 38
 12. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 12 - Herøyavegen
  Takst utenom rushperiode (lett/tung): 17 / 27
  Takst i rushperiode (lett/tung): 23 / 38
 13. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 13 - Fjordgata
  Takst utenom rushperiode (lett/tung): 17 / 27
  Takst i rushperiode (lett/tung): 23 / 38
 14. Bypakke Nedre Glomma
  Bomstasjon: Værstebroa
  Takst (lett/tung): 30 / 60
 15. Bypakke Nedre Glomma
  Bomstasjon: Kråkerøybrua
  Takst (lett/tung): 30 / 60
 16. Bypakke Nedre Glomma
  Bomstasjon: Rv. 110 Seut
  Takst (lett/tung): 30 / 60
 17. Bypakke Nedre Glomma
  Bomstasjon: Rv. 110 Fredrikstadbrua
  Takst (lett/tung): 30 / 60
 18. Bypakke Nedre Glomma
  Bomstasjon: Fv. 381 Veumveien
  Takst (lett/tung): 30 / 60
 19. Bypakke Nedre Glomma
  Bomstasjon: Fv. 109 Råbekken
  Takst (lett/tung): 30 / 60
 20. Bypakke Nedre Glomma
  Bomstasjon: Dikeveien
  Takst (lett/tung): 30 / 60
 21. Bypakke Nedre Glomma
  Bomstasjon: Evjebekkveien
  Takst (lett/tung): 30 / 60
 22. E134 Buskerud
  Bomstasjon: E134 Damåsen
  Takst (lett/tung): 38 / 93
 23. E134 Buskerud
  Bomstasjon: Fv. 286 Damåsen
  Takst (lett/tung): 38 / 93
 24. E134 Buskerud
  Bomstasjon: E134 Kongsberg/Notodden grense
  Takst (lett/tung): 38 / 93
 25. E16 Eggemoen-Olum
  Bomstasjon: E16 Olum
  Takst (tung/lett): 145 / 58
 26. E16 Eggemoen-Olum
  Bomstasjon: Fv. 2280 Olum
  Takst (tung/lett): 53 / 21
 27. E16 Eggemoen-Olum
  Bomstasjon: Kleggerud nord
  Takst (tung/lett): 53 / 21
 28. E16 Eggemoen-Olum
  Bomstasjon: Kleggerud rampe
  Takst (tung/lett): 53 / 21
 29. E16 Eggemoen-Olum
  Bomstasjon: Kleggerud sør
  Takst (tung/lett): 53 / 21
 30. E16 Eggemoen-Olum
  Bomstasjon: Fv. 2280 Eggemoen
  Takst (tung/lett): 53 / 21
 31. E16 Kongsvingervegen
  Bomstasjon: E16 Nybakk
  Innkreving avsluttet 27. mars 2017
 32. E16 Kongsvingervegen
  Bomstasjon: Fv. 450 Nybakk
  Innkreving avsluttet 27. mars 2017
 33. E16 Kongsvingervegen
  Bomstasjon: E16 Åsum
  Takst (lett/tung): 38 / 62
 34. E16 Kongsvingervegen
  Bomstasjon: Fv. 175 Åsum
  Takst (lett/tung): 19 / 31
 35. E16 Kongsvingervegen
  Bomstasjon: Fv. 250 Fulu
  Takst (lett/tung): 19 / 31
 36. E16 Oppland
  Bomstasjon: E16 Koparvike
  Innkreving avsluttet 29. oktober 2019
  Norway
 37. E16 Oppland
  Bomstasjon: E16 Bangskleive / Bangskleive sideveg
  Takst (lett/tung): 56 / 140
 38. E18 Telemark
  Bomstasjon: E18 Stillinga
  Takst (lett/tung):
 39. E18 Vestfold
  Bomstasjon: Skinmo
  Takst (lett/tung): 10 / 16
 40. E18 Vestfold
  Bomstasjon: Sky
  Takst (lett/tung): 13 / 21
 41. E18 Vestfold
  Bomstasjon: Gulli
  Takst (lett/tung): 5 / 9
 42. E18 Vestfold
  Bomstasjon: Ramsum
  Takst (lett/tung): 12 / 20
 43. E18 Vestfold
  Bomstasjon: Fokserød
  Takst (lett/tung): 7 / 11
 44. E18 Vestfold
  Bomstasjon: Natvall
  Takst (lett/tung): 8 / 12
 45. E18 Vestfold
  Bomstasjon: Bommestad
  Takst (lett/tung): 8 / 13
 46. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: Dal - Boksrud
  Takst (lett/tung): 23 / 38
 47. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: Boksrud - Minnesund
  Takst (lett/tung): 18 / 29
 48. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: Skaberud - Kolomoen
  Takst (lett/tung): 27 / 46
 49. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: Minnesund - Hedmark grense
  Takst (lett/tung): 24 / 40
 50. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: Akershus grense - Skaberud
  Takst (lett/tung): 25 / 42
 51. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: E6 Jønsberg
  Takst (lett/tung): 24 / 48
 52. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: E6 Vien
  Takst (lett/tung): 19 / 38
 53. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: E6 Bergshøgda
  Takst (lett/tung): 19 / 38
 54. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: Fv. 184 Snarud
  Innkreving avsluttet 23. desember 2020
 55. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: Fv. 184 Bergshøgda
  Innkreving avsluttet 23. desember 2020
 56. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: E6 Økelsrud
  Takst (lett/tung): 19 / 38
 57. E6 Gardermoen – Moelv
  Bomstasjon: Hovinmoen - Dal
  Takst (lett/tung): 21 / 33
 58. E6 Oppland
  Bomstasjon: E6 Tingberg
  Takst (lett/tung): 24 / 40
 59. E6 Oppland
  Bomstasjon: Fv. 312 Skarsmoen
  Innkreving avsluttet 18. januar 2021
 60. E6 Ringebu-Otta
  Bomstasjon: E6 Odenrud
  Takst (lett/tung): 36 / 72
  Norway
 61. E6 Ringebu-Otta
  Bomstasjon: E6 Hardvollsmorka
  Takst (lett/tung): 24 / 48
  Norway
 62. E6 Ringebu-Otta
  Bomstasjon: E6 Teigkampen
  Takst (lett/tung): 33 / 66
  Norway
 63. E6 Ringebu-Otta
  Bomstasjon: E6 Bjørkerusten
  Takst (lett/tung): 16 / 32
  Norway
 64. E6 Ringebu-Otta
  Bomstasjon: Fv. 2522 Hesteskobakken
  Takst (lett/tung): 18 / 36
  Norway
 65. E6 Ringebu-Otta
  Bomstasjon: Fv. 2522 Moastugu
  Takst (lett/tung): 12 / 24
  Norway
 66. Fv. 311 Presterødbakken
  Bomstasjon: Fv. 311 Presterødbakken
  Innkreving avsluttet 1. juli 2021
  Norway
 67. Fv33 Oppland
  Bomstasjon: Fv. 33 Langsletta
  Innkreving avsluttet 29.06.2020
 68. Fv33 Oppland
  Bomstasjon: Fv. 33 Vesle Øyangen
  Takst (lett/tung): 21 / 42
 69. Fv34 Oppland
  Bomstasjon: Grime
  Innkreving avsluttet 1. juli 2021
 70. Gausdalsvegen
  Bomstasjon: Fv. 255 Fåberg
  Innkreving avsluttet 1. juli 2021
 71. Gausdalsvegen
  Bomstasjon: Fv. 315 Jørstadmoen
  Innkreving avsluttet 1. juli 2021
 72. Hallingporten
  Bomstasjon: Rv. 7 Brekkebygda
  Takst (lett/tung): 78 / 157
  Norway
 73. Oslofjordtunnelen
  Bomstasjon: Måna
  Innkreving avsluttet 31. august 2016
 74. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: E6 Raukerud
  Innkreving avsluttet 14. mai 2021
 75. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: Fv. 311 Kambo
  Innkreving avsluttet 14. mai 2021
 76. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: Fv. 128 Slitu
  Innkreving avsluttet 14. juni 2021
 77. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: Fv. 128 Fossum
  Innkreving avsluttet 14. juni 2021
 78. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: E18 Brennemoen
  Innkreving avsluttet 14. juni 2021
 79. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: E18 Dalen
  Innkreving avsluttet 14. juni 2021
 80. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: E18 Ramstad
  Innkreving avsluttet 1. juli 2021
 81. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: E18 Elvestad vest
  Innkreving avsluttet 1. juli 2021
 82. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: Fv. 128 Elvestad vest
  Innkreving avsluttet 1. juli 2021
 83. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: E18 Ørje øst
  Innkreving avsluttet 1. juli 2021
 84. Rv3 og Rv25 Hamar-Elverum
  Bomstasjon: Rv. 3/25 Ny veg
  Takst (lett/tung): 43 / 86
 85. Rv36 Telemark
  Bomstasjon: Rv. 36 Ullevik
  Takst (lett/tung): 30 / 77
  Norway
 86. Rv36 Telemark
  Bomstasjon: Rv. 36 Stodi
  Takst (lett/tung): 22 / 66
  Norway
 87. Rv4 Oppland
  Bomstasjon: Rv. 4 Dynna
  Takst (lett/tung): 48 / 80
 88. Rv4 Oppland
  Bomstasjon: Fv. 2300 Dynna
  Takst (lett/tung): 48 / 80
0047 32 80 82 70
Email
Vegfinans AS is a joint management company for toll companies in Oppland, Hedmark, Buskerud, Telemark, Vestfold, Østfold and Akershus county. Vegfinans AS was founded to perform administrative services for toll road companies of central Norway.
Miljøfyrtårn-sertifisert