Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
 1. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 1 - Elstrømbrua
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00
 2. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 2 - Klostergata
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00
 3. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 3 - Hesselbergsgate
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00
 4. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 4 -Menstadbrua
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00
 5. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 5 - Borgestadalleen
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00
 6. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 6 - Borgestad kirke
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00
 7. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 7 - Sannivegen
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00
 8. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 8 - Lensmannsdalen
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00
 9. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 9 - Bjørntvedtvegen
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00
 10. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 10 - Vallermyrene
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00
 11. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 11 - Deichmannsgate
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00
 12. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 12 - Herøyavegen
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00
 13. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 13 - Fjordgata
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00
 14. Bypakke Nedre Glomma
  Bomstasjon: Værstebroa
  Takst (lett/tung): 30 / 60
 15. Bypakke Nedre Glomma
  Bomstasjon: Kråkerøybrua
  Takst (lett/tung): 30 / 60
 16. Bypakke Nedre Glomma
  Bomstasjon: Rv. 110 Seut
  Takst (lett/tung): 30 / 60
 17. Bypakke Nedre Glomma
  Bomstasjon: Rv. 110 Fredrikstadbrua
  Takst (lett/tung): 30 / 60
 18. Bypakke Nedre Glomma
  Bomstasjon: Fv. 381 Veumveien
  Takst (lett/tung): 30 / 60
 19. Bypakke Nedre Glomma
  Bomstasjon: Fv. 109 Råbekken
  Takst (lett/tung): 30 / 60
 20. Bypakke Nedre Glomma
  Bomstasjon: Dikeveien
  Takst (lett/tung): 30 / 60
 21. Bypakke Nedre Glomma
  Bomstasjon: Evjebekkveien
  Takst (lett/tung): 30 / 60
 22. E134 Buskerud
  Bomstasjon: E134 Damåsen
  Takst (lett/tung): 38 / 93
 23. E134 Buskerud
  Bomstasjon: Fv. 286 Damåsen
  Takst (lett/tung): 38 / 93
 24. E134 Buskerud
  Bomstasjon: E134 Kongsberg/Notodden grense
  Takst (lett/tung): 38 / 93
 25. E16 Kongsvingervegen
  Bomstasjon: E16 Nybakk
  Innkreving avsluttet 27. mars 2017
 26. E16 Kongsvingervegen
  Bomstasjon: Fv. 450 Nybakk
  Innkreving avsluttet 27. mars 2017
 27. E16 Kongsvingervegen
  Bomstasjon: E16 Åsum
  Takst (lett/tung): 33 / 55
 28. E16 Kongsvingervegen
  Bomstasjon: Fv. 175 Åsum
  Takst (lett/tung): 17 / 28
 29. E16 Kongsvingervegen
  Bomstasjon: Fv. 250 Fulu
  Takst (lett/tung): 17 / 28
 30. E16 Oppland
  Bomstasjon: E16 Koparvike
  Innkreving avsluttet 29. oktober 2019
  Norway
 31. E16 Oppland
  Bomstasjon: E16 Bangskleive / Bangskleive sideveg
  Takst (lett/tung): 54 / 134
 32. E18 Telemark
  Bomstasjon: E18 Stillinga
  Takst (lett/tung):
 33. E18 Vestfold
  Bomstasjon: Skinmo
  Takst (lett/tung): 10 / 16
 34. E18 Vestfold
  Bomstasjon: Sky
  Takst (lett/tung): 13 / 21
 35. E18 Vestfold
  Bomstasjon: Gulli
  Takst (lett/tung): 5 / 9
 36. E18 Vestfold
  Bomstasjon: Ramsum
  Takst (lett/tung): 12 / 20
 37. E18 Vestfold
  Bomstasjon: Fokserød
  Takst (lett/tung): 7 / 11
 38. E18 Vestfold
  Bomstasjon: Natvall
  Takst (lett/tung): 8 / 12
 39. E18 Vestfold
  Bomstasjon: Bommestad
  Takst (lett/tung): 8 / 13
 40. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: Dal - Boksrud
  Takst (lett/tung): 21 / 33
 41. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: Boksrud - Minnesund
  Takst (lett/tung): 16 / 26
 42. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: Skaberud - Kolomoen
  Takst (lett/tung): 24 / 41
 43. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: Minnesund - Hedmark grense
  Takst (lett/tung): 22 / 35
 44. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: Akershus grense - Skaberud
  Takst (lett/tung): 22 / 37
 45. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: E6 Jønsberg
  Takst (lett/tung): 24 / 48
 46. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: E6 Vien
  Takst (lett/tung): 19 / 38
 47. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: E6 Bergshøgda
  Takst (lett/tung): 19 / 38
 48. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: Fv. 184 Snarud
  Innkreving avsluttet 23. desember 2020
 49. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: Fv. 184 Bergshøgda
  Innkreving avsluttet 23. desember 2020
 50. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: E6 Økelsrud
  Takst (lett/tung): 19 / 38
 51. E6 Gardermoen – Moelv
  Bomstasjon: Hovinmoen - Dal
  Takst (lett/tung): 21 / 33
 52. E6 Oppland
  Bomstasjon: E6 Tingberg
  Takst (lett/tung): 24 / 40
 53. E6 Oppland
  Bomstasjon: Fv. 312 Skarsmoen
  Takst (lett/tung): 18 / 30
 54. E6 Ringebu-Otta
  Bomstasjon: E6 Odenrud
  Takst (lett/tung): 33 / 66
  Norway
 55. E6 Ringebu-Otta
  Bomstasjon: E6 Hardvollsmorka
  Takst (lett/tung): 22 / 44
  Norway
 56. E6 Ringebu-Otta
  Bomstasjon: E6 Teigkampen
  Takst (lett/tung): 30 / 60
  Norway
 57. E6 Ringebu-Otta
  Bomstasjon: E6 Bjørkerusten
  Takst (lett/tung): 15 / 30
  Norway
 58. E6 Ringebu-Otta
  Bomstasjon: Fv. 2522 Hesteskobakken
  Takst (lett/tung): 16 / 32
  Norway
 59. E6 Ringebu-Otta
  Bomstasjon: Fv. 2522 Moastugu
  Takst (lett/tung): 11 / 22
  Norway
 60. Fv. 311 Presterødbakken
  Bomstasjon: Fv. 311 Presterødbakken
  Takst (lett/tung): 21 / 42
  Norway
 61. Fv33 Oppland
  Bomstasjon: Fv. 33 Langsletta
  Innkreving avsluttet 29.06.2020
 62. Fv33 Oppland
  Bomstasjon: Fv. 33 Vesle Øyangen
  Takst (lett/tung): 21 / 42
 63. Fv34 Oppland
  Bomstasjon: Grime
  Takst (lett/tung): 30 / 60
 64. Gausdalsvegen
  Bomstasjon: Fv. 255 Fåberg
  Takst (lett/tung): 21,00 / 42,00
 65. Gausdalsvegen
  Bomstasjon: Fv. 315 Jørstadmoen
  Takst (lett/tung): 21,00 / 42,00
 66. Hallingporten
  Bomstasjon: Rv. 7 Brekkebygda
  Takst (lett/tung): 78 / 157
  Norway
 67. Oslofjordtunnelen
  Bomstasjon: Måna
  Innkreving avsluttet 31. august kl. 07:00
 68. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: E6 Raukerud
  Takst (lett/tung): 20 / 37
 69. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: Fv. 311 Kambo
  Takst (lett/tung): 20 / 37
 70. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: Fv. 128 Slitu
  Takst (lett/tung): 15 / 27
 71. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: Fv. 128 Fossum
  Takst (lett/tung): 10 / 18
 72. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: E18 Brennemoen
  Takst (lett/tung): 15 / 27
 73. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: E18 Dalen
  Takst (lett/tung): 10 / 18
 74. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: E18 Ramstad
  Takst (lett/tung): 10 / 18
 75. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: E18 Elvestad vest
  Takst (lett/tung): 8 / 14
 76. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: Fv. 128 Elvestad vest
  Takst (lett/tung): 8 / 14
 77. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: E18 Ørje øst
  Takst (lett/tung): 8 / 14
 78. Rv3 og Rv25 Hamar-Elverum
  Bomstasjon: Rv. 3/25 Ny veg
  Takst (lett/tung): 43 / 86
 79. Rv36 Telemark
  Bomstasjon: Rv. 36 Ullevik
  Takst (lett/tung): 28 / 70
  Norway
 80. Rv36 Telemark
  Bomstasjon: Rv. 36 Stodi
  Takst (lett/tung): 22 / 66
  Norway
 81. Rv4 Oppland
  Bomstasjon: Rv. 4 Dynna
  Takst (lett/tung): 43 / 71
 82. Rv4 Oppland
  Bomstasjon: Fv. 16 Dynna
  Takst (lett/tung): 43 / 71
0047 32 80 82 70
Email
Vegfinans AS is a joint management company for toll companies in Oppland, Hedmark, Buskerud, Telemark, Vestfold, Østfold and Akershus county. Vegfinans AS was founded to perform administrative services for toll road companies of central Norway.
Miljøfyrtårn-sertifisert