Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Nøkkeltall

Vegfinans AS har et fokus på effektivisering av innkrevingen og benytter nøkkeltall som måleparameter. Nedenfor følger nøkkeltall og statistikker samlet for konsernets selskaper med aktiv bompengeinnkreving. Dette inkluderer Tønsberg Hovedvegfinans AS som ikke er en del av det konsoliderte regnskapet.

Vegfinans AS 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 2 299 300 000 1 665 500 000 1 071 700 000 1 259 100 000
Driftskostnader 186 700 000 131 800 000 101 300 000 137 200 000
Netto finanskostnader 490 200 000 435 800 000 256 900 000 237 200 000
Antall passeringer 160 300 000 117 800 000 66 900 000 74 900 000
Driftskostnad pr. passering 1,17 1,12 1,52 1,83
Driftskostnad i % av inntekt 8,2 % 7,9 % 9,5 % 10,9 %

Oppsummering

Driftskostnad pr. passering

Driftskostnad i % av inntekt

0047 32 80 82 70
Email
Vegfinans AS is a joint management company for toll companies in Oppland, Hedmark, Buskerud, Telemark, Vestfold, Østfold and Akershus county. Vegfinans AS was founded to perform administrative services for toll road companies of central Norway.
Miljøfyrtårn-sertifisert